Chính Sách Truy Cập

Thư Viện Thú Cưng được tạo ra nhằm mục đích làm cho trang web của mình có thể truy cập dễ dàng cho tất cả người truy cập, bao gồm cả những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc các khuyết tật khác có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm lướt web của họ.

Thư Viện Thú Cưng đã áp dụng Nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận nội dung web của Worldwide Web Consortium phiên bản 2.0, Mức độ AA Tuân thủ làm mục tiêu. Điều này có nghĩa là chúng tôi đặt mục tiêu làm cho trang web của mình:

  • Dễ xem và đọc (có thể xem và đọc)
  • Có thể hoạt động (có thể được hiển thị và điều hướng)
  • Dễ hiểu (có thể dự đoán và dễ sử dụng)
  • Mạnh mẽ (tương thích với nhiều trình duyệt nhất có thể)

Chúng tôi cam kết thực hiện một cách trung thực để đáp ứng các tiêu chuẩn trên trên trang web của mình và chúng tôi đang tiếp tục triển khai các tính năng mới để tăng cường sự ủng hộ của tất cả người dùng.

Nếu bạn đang gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tìm kiếm thông tin hoặc tìm hiểu trang web của chúng tôi, hoặc muốn đề xuất một cách để trang web của chúng tôi có thể truy cập được nhiều hơn, vui lòng gửi vào form liên hệ và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các mối quan tâm của bạn và cung cấp cho bạn một phương pháp thay thế để truy cập nội dung của chúng tôi và đáp ứng nhu cầu của bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thư Viện Thú Cưng | Pet Library!

Chào mừng đến với Website Thư Viện Thú Cưng
Chính Sách Riêng Tư tại Pet Library

Quyền Riêng Tư

Thư Viện Thú Cưng | Pet Library tôn trọng quyền riêng tư của người đọc và khách đến thăm. Thư Viện Thú Cưng chỉ thu thập và lưu trữ những thông tin do bạn cung cấp qua các hình thức trực tuyến của chúng tôi; bao gồm tên, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào mà bạn có thể đưa vào khi liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này được Thư Viện Thú Cưng | Pet Library sử dụng để cung cấp thông tin và cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn và các người dùng internet khác. Thông tin của bạn sẽ được bảo mật và sẽ không bao giờ được bán hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào. Thư Viện Thú Cưng không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với những người hoặc công ty khác trừ khi chúng tôi được sự cho phép của bạn hoặc trừ khi Thư Viện Thú Cưng được mua lại hoặc hợp nhất với một công ty khác. Trong trường hợp này, Thư Viện Thú Cưng sẽ thông báo cho bạn trước khi thông tin về bạn được chuyển và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn đối với những nhân viên cần tiếp xúc với thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc để thực hiện công việc của họ.
Thư Viện Thú Cưng có thể cập nhật chính sách này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi chính sách quan trọng nào bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính mà bạn đã cung cấp hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.